محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راهپیمایی هواداران ژان برتراند آریستید در پایتخت هاییتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی هواداران ژان برتراند آریستید در پایتخت هاییتی

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>صدها نفر از هواداران ژان برتراند آریستید، رئیس جمهوری سابق هاییتی در سالگرد تبعید وی در شهر پورتو پرنس، پایتخت این کشور تظاهرات کردند. ژان برتراند آریستید در سال ۲۰۰۴ و در پی یک کودتا از کار برکنار شد وی که سالهای تبعید خود را در آفریقای جنوبی گذراند در سال ۲۰۱۱ دوباره توانست اجازۀ بازگشت به هاییتی را بیابد.</p> <p>ژان برتراند آریستید در سال ۱۹۹۱ به عنوان رئیس جمهوری هاییتی انتخاب شد و این ریاست جمهوری دو دورۀ بعد نیز تکرار شد. وی در طول سه دورۀ ریاست جمهوری خود با دو کودتا از کار برکنار شد. در کودتای نخست که در سال ۱۹۹۱ و به فاصلۀ چند ماه از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور صورت گرفت فاصلۀ بازگشت وی به قدرت کوتاه بود.</p> <p>رئیس جمهوری سابق هاییتی در انتخابات اکتبر ۲۰۱۵ از ماریس نارسیس، نامزد مخالف حزب حاکم حمایت کرده بود.</p> <p>هاییتی در حال حاضر با یک بن بست سیاسی روبروست و به دلیل اعتراض مخالفان به نتیجۀ دور اول انتخابات، دور دوم انتخابات برای ریاست جمهوری بارها به تعویق افتاده است.</p>