نگرانی آژانس مودی از وضعیت بدهی های دولتی چین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگرانی آژانس مودی از وضعیت بدهی های دولتی چین

<p>آژانس اعتبارسنجی مودی روز چهارشنبه چشم انداز وضعیت بدهی های دولتی چین را از با «ثبات» به «منفی» تنزل داد.</p> <p>این آژانس نسبت به توانایی مقامات چین برای اعمال اصلاحات اقتصادی در کشور ابراز تردید و از افزایش بدهی های دولتی و کاهش حجم ذخایر ارزی این کشور نگرانی خود را اعلام کرده است.</p> <p>براساس برآوردهای این آژانس، حجم بدهی های دولتی چین تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.</p> <p>با این وجود آژانس مودی در رتبه اعتباری چین یعنی ای ای ۳ (AA3) تغییری ایجاد نکرده است.</p>