محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فروش نوشیدنیهای الکلی در مایورکا محدودتر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فروش نوشیدنیهای الکلی در مایورکا محدودتر شد

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>قانون منع فروش نوشیدنیهای الکلی پس از نیمه شب در مایورکای اسپانیا به اجرا در آمد. با اجرای این قانون، بین نیمه شب تا ۸ صبح روز بعد، فروشگاه ها اجازه فروش نوشیدنیهای الکلی را ندارند. افراد متخلف بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو جریمه خواهند شد.</p> <p>این قانون پس از آن وضع شد که اهالی مایورکا نسبت به رفتار نامناسب گردشگران شکایت کردند.</p>