تصاویر نیروگاه فوکوشیما پنج سال بعد از سونامی ژاپن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصاویر نیروگاه فوکوشیما پنج سال بعد از سونامی ژاپن

<p>از فاجعه سونامی ژاپن که از جمله به نیروگاه هسته ای فوکوشیما در این کشور نیز آسیب رساند، پنج سال گذشت. ژاپن همچنان در حال بازسازی این نیروگاه است اما جای زخم آن فاجعه هنوز ترمیم نشده و به ویژه در مناطق ساحلی شمال شرق هنوز به چشم می خورد.</p> <p>در سال ۲۰۱۱ بانک جهانی هزینه بازسازی خساراتی را که سونامی در ژاپن به جای گذاشت ۲۸۰ میلیارد یورو برآورد کرد. در حدود بیست هزار نفر در این فاجعه طبیعی کشته شدند و صدها هزار نفر نیز از محل زندگی خود به مکان های دیگر انتقال یافتند.</p> <h3>تصاویر مراحل بازسازی از زمان وقوع سونامی تا امروز</h3> <p>در شهر یامادا:</p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="430" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=d2aa92ea-e5e7-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p>در هیگاشیماتسوشیما:</p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="300" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=37daf958-e5ec-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p>در شهر ایواکی:</p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="930" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=91c38bca-e5eb-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p>دو منظره از بازسازی شهر کسنوما:</p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="430" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=a273ed40-e5ee-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="934" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=328f7dc2-e5ef-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p>در ناراها:</p> <iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="440" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=0d6e88e8-e5f0-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe> <p>در شهر ناتوری:</p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="440" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1c328128-e5f9-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="440" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1c328128-e5f9-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p>در اوناگاوا:</p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="435" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=3d837a5e-e5fd-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p>در شهر ریکوزنتاکاتا:</p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="900" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=a98cb35a-e5fd-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <p>در شینچی:</p> <p><iframe frameborder="0" class="juxtapose" width="100%" height="433" src="https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1fc403de-e5fe-11e5-a524-0e7075bba956"></iframe></p> <h3>نمای هوایی از عملیات بازسازی</h3> <p>سایت گوگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای، ویدئویی از تلاش ها برای بازسازی در منطقه توهوکوی ژاپن از زمان سونامی ۲۰۱۱ تاکنون را منتشر کرده است.</p> <iframe width="606" height="341" src="https://www.youtube.com/embed/pTM1kXis3bU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>