محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یافته جدید در مقبره فرعون مصر باستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یافته جدید در مقبره فرعون مصر باستان

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>بر اساس تازه ترین پژوهش به نظر می رسد که در دیوار مقبره توت عنخ آمون (توتانخامون) «ماده ای ارگانیک» وجود دارد.</p> <p>چنین یافته ای این تئوری وجود اتاقکهای مخفی در دیوار مقبره یازدهمین فرعون مصر باستان را تقویت می کند.</p> <p>عده ای عقیده دارند که جسد ملکه نفرتیتی در این دیواره ها آرام گرفته است.</p>