تاکسی یاب «اوبر» از رقیب هندی خود «اولا» شکایت کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Pooneh Irani
تاکسی یاب «اوبر» از رقیب هندی خود «اولا» شکایت کرد

<p>شرکت تاکسی یاب «اوبر» از رقیب هندی خود، شرکت «اولا» به دلیل ایجاد حسابهای جعلی شکایت کرد. </p> <p>این شرکت که از طریق اپلیکیشن تلفنهای هوشمند، مسافران را به رانندگان تاکسی مرتبط می کند، می گوید رقیبش بیش از ۹۰ هزار حساب جعلی برای ایجاد خدشه در کسب و کار اوبر و ناامید کردن رانندگانش ایجاد کرده است. </p> <p>این شرکت آمریکایی مدعی شده که با این حسابهای جعلی بیش از ۴۰۰ هزار رزرو جعلی انجام شده که در نهایت همگی لغو شده اند.</p> <p>اوبر در طرح شکایت خود که در دادگاه عالی دهلی ثبت شده درخواست منع علیه شرکت «اولا» و خسارتی حدود ۷ و نیم میلیون دلار کرده است. </p> <p>شرکت هندی اولا این اتهامات را رد کرده و آن را دروغ خوانده است.</p>