محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سندرز آرای واشنگتن و هاوایی را از هم حزبی اش کلینتون ربود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سندرز آرای واشنگتن و هاوایی را از هم حزبی اش کلینتون ربود

<p>هیلاری کلینتون چهره پیشتاز دموکراتها در رقابتهای درون حزبی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آرای دو ایالت واشنگتن و آلاسکا را به رقیبش برنی سندرز واگذار کرد. </p> <p>نتایج آرای ایالت هاوایی نیز به زودی اعلام خواهد شد. برنی سندرز حتی به رغم پیروزی در هاوایی برای این که از خانم کلینتون پیشی گیرد با چالشی بزرگ روبروست.</p> <p>تا پیش از روز شنبه هیلاری کلینتون با کسب حمایت ۱ هزار و ۲۲۳ هیات انتخاباتی نسبت به برنی سندرز که توانسته است حمایت ۹۵۲ هیات انتخاباتی را کسب کند، پیشتاز بوده است.</p>