محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسیون انتخابات فیلیپین به سود مانی پاکیائو رای داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون انتخابات فیلیپین به سود مانی پاکیائو رای داد