محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معرفی کابینه جدید عراق و پایان تحصن در «منطقه سبز» بغداد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معرفی کابینه جدید عراق و پایان تحصن در «منطقه سبز» بغداد

<p>نخست وزیر عراق کابینه جدید خود را به پارلمان معرفی کرد. حیدرالعبادی، این را اقدامی در جهت تشکیل دولت تکنوکرات با هدف مقابله با فساد مالی فراگیر عنوان کرد.<br /> به گفته نخست وزیرعراق، وزرای کشور و دفاع به دلیل شرایط امنیتی کنونی این کشور تغییر نمی کنند.<br /> در لیست کابینه جدید، شریف علی بن حسین، رئیس جنبش پادشاهی مشروطه عراق و از خاندان پادشاهی حجاز به عنوان وزیر خارجه جدید عراق معرفی شده است. </p> <p>همزمان مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی با استقبال از لیست کابینه جدید دولت از هوادارانش خواست تا به تحصن خود پایان داده و منطقه سبز را ترک کنند.<br /> وی با اعلام پایان تحصن تاکید کرد که معرفی کابینه جدید نتیجه تحصن اخیر هوادارانش بوده است.</p>