سورینستام سوئدی به عنوان کاپیتان گلف اروپا انتخاب شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سورینستام سوئدی به عنوان کاپیتان گلف اروپا انتخاب شد

<p>آنیکا سورینستام از سوئد به عنوان کاپیتان تیم اروپا برای مسابقات گلف جام «سولهایم» انتخاب شد. در این مسابقات که هر ۲ سال یک بار برگزار می شود بهترین گلفبازهای دو قاره اروپا و آمریکا با یکدیگر به رقابت می پردازند.</p>