محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آخرین بازمانده هلندی هولوکاست درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین بازمانده هلندی هولوکاست درگذشت

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>جولز خلویس، که از او به عنوان آخرین بازمانده هلندی اردوگاه های نازی موسوم به اردوگاه های مرگ نام می بردند در سن ۹۵ سالگی درگذشت.</p> <p>آقای خلویس پس از پایان جنگ جهانی دوم بر روی پروژه مستندسازی اردوگاه سوبیبور در شرق لهستان کار می کرد.</p> <p>حدود ۲۵۰ هزار نفر که اغلب آنها یهودی بودند در این اردوگاه که در آن زمان در اشغال آلمان نازی بود کشته شدند.</p>