محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رئیس جمهوری پیشین شیلی درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری پیشین شیلی درگذشت

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>پاتریسیو الوین، رئیس جمهوری پیشین شیلی درگذشت. آقای الوین نخستین رئیس جمهوری منتخب شیلی بعد از هفده سال دیکتاتوری نظامیان به رهبری پینوشه بود و نقش مؤثری در گذار این کشور به دموکراسی ایفا کرد.</p>