بودن یا نبودن، مساله این است

بودن یا نبودن، مساله این است

<p>به مناسبت چهارصدمین سالگرد مرگ شکسپیر، روزنامه نگاران یورونیوز عبارت معروف او را به زبان مادریشان بیان می کنند.</p>

مطالب بیشتر از بدون شرح