محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشست چهارراهی در شهر هانگژو در چین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نشست چهارراهی در شهر هانگژو در چین

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>بخشی از زمین چهار راهی پر رفت و آمد در شهر هانگژو در شرق چین روز پنجشنبه نشست کرد. این حادثه در هنگام عبور و مرور خودروها و عابران پیاده رخ داد اما در پی عکس العمل به موقع یک مامور پلیس در جریان آن به کسی آسیب نرسید. </p> <p>این مامور پلیس بلافاصله پس از مشاهده نشست دو متری زمین، خودروها و عابران پیاده را به جهت دیگر هدایت کرد. </p> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VYhbbeVzzrE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>