محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

محاکمه اعضای یک گروه نئونازی در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محاکمه اعضای یک گروه نئونازی در آلمان

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>پروسه دادگاهی یک گروه افراطی نئونازی در آلمان آغاز شد. در پروسه سه مرد و یک زن عضو این گروه محاکمه می شوند. اتهام آنها حمله و پرتاب بمبهای دست ساز به محل اسکان مهاجران در آلمان است.</p>