محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسر سابق کمیسیون اروپا مشاور شرکت اوبر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسر سابق کمیسیون اروپا مشاور شرکت اوبر شد

<p>شرکت اوبر «نلی کروس»، کمیسر سابق کمیسیون اروپا در امور رقابت تجاری بازرگانی و تکنولوژی نوین را جذب کمیته مشاوران خود کرده است. کمیته مذکور ۲ بار در سال تشکیل جلسه می دهد و مسائلی از جمله سیاستگذاریهای عمومی و یا قوانین تصویب شده را بررسی کرده و به کمپانی مشاوره می دهد.</p> <p>پیش از این نیز اوبر «ری لحود»، وزیر سابق راه و ترابری ایالات متحده آمریکا را به استخدام این کمیته درآورده بود.</p> <p>خانم کروس در سال ۲۰۱۴ یعنی زمانی که کمیسر کمیسیون اروپا بود از شرکت اوبر در برابر حکم دادگاه بلژیک مبنی بر توقف فعالیتهای آن در این کشور حمایت کرده بود.</p>