حراج جوایز پله در لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حراج جوایز پله در لندن

خبر کوتاه
ادسون آرانتس دو ناسیمنتو، ملقب به پله جوایزی را که در دوران بازی اش کسب کرده است به حراج می گذارد. پله در دوران بازی خود سه جام جهانی را کسب کرد و رکوردهای بسیاری
از جمله اولین بازیکنی که هزار گل به ثمر رساند را درهم شکست.