محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ در سفرش به لهستان تروریسم و جنگ را محکوم کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ در سفرش به لهستان تروریسم و جنگ را محکوم کرد

<p>پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در جریان چهارمین روز سفرش به لهستان «موج ویرانگر تروریسم» و جنگ را محکوم کرد و از جوانان خواست تا «نسبت به رنج دیگران بی تفاوت» نباشند.</p> <p>پاپ ضمن توقفی پیش بینی نشده در کلیسای فرانسیس آسیسی قدیس در کراکوف، دومین شهر بزرگ لهستان برای صلح دعا خواند. و پس از آن با حضور در میان صدها هزار جوانی که از سراسر جهان برای شرکت در گردهمایی بین المللی جوانان کاتولیک به میدان اصلی شهر آمده بودند سخنرانی کرد و گفت: «ما نمی توانیم نفرت را با نفرت بیشتر، خشونت را با خشونت بیشتر و وحشت را با وحشت بیشتر از بین ببریم. تنها پاسخ ما به این دنیای درگیر در جنگ یک چیز است: برادری.»</p> <p>شامگاه شنبه و در ادامه این مراسم، پس از اجرای رقص هایی حماسی و معنوی، یک جوان سوری به نمایندگی از مردم حلب در جایگاه حاضر شد و با نقل درد و رنج هموطنانش در جریان پنج سال جنگ داخلی در سوریه، از پاپ سوال کرد «خدا کجاست و آیا وجود دارد؟»</p> <p>پاپ نیز در پاسخ، ضمن فراخواندن جوانان به دعا برای مردم سوریه و دیگر مناطق درگیر جنگ گفت: «چیزی نمی تواند ریختن خون برادران و خواهران ما را توجیه کند.»</p>