محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پروندۀ تحقیقات در مورد سکوت کاردینال لیون از کودک آزاری مختومه شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پروندۀ تحقیقات در مورد سکوت کاردینال لیون از کودک آزاری مختومه شد

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>پروندۀ تحقیقات در مورد سکوت کاردینان فیلیپ بارباریان در مورد کودک آزاری یک کشیش در لیون فرانسه و عدم اطلاع دهی این موضوع به مقامات کلیسا و پلیس مختومه اعلام شد. دادستان لیون با اعلام خبر تاکید کرد این کاردینان دیگر تحت پرسش پلیس قرار نمی گیرد.</p> <p>کاردینال لیون از سوی قربانیان کودک آزاری متهم شده بودند که در جریان اقدامات کشیش برنارد پرینات در فاصلۀ سلاهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ بوده ولی در این باره سکوت کرده است.</p> <p>کاردینال فیلیپ بارباریان در ماه مارس و در جریان مجمع کاردینال های فرانسه در شهر لورد در مقابل این مجمع خاطرنشان کرده بود که از این موضوع اطلاعی نداشته و هیچ کودک آزاری را نیز مخفی نکرده است.</p> <p>قربانیان این کشیش می گویند کاردینال لیون علیرغم اطلاع از سابقۀ کودک آزاری، وی را به عنوان کشیش این شهر منصوب کرده است.</p>