پرو؛ راهپیمایی در اعتراض به خشونت علیه زنان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرو؛ راهپیمایی در اعتراض به خشونت علیه زنان

<p>نمایشی از خشونت هایی که زنان در زندگی تجربه می کنند و راهپیمایی علیه خشونت علیه زنان روز شنبه در پرو برگزار شد. </p> <p>بیش از ۵۰ هزار نفر برای محکومیت خشونت علیه زنان و بی تفاوتی سیستم قضایی نسبت به این موضوع به خیابان های لیما پایتخت پرو آمدند. این کشور یکی از بالاترین نرخ های خشونت علیه زنان را داراست و هفت نفر از ده زن در این کشور از انوع خشونت ها و بدرفتاری در زندگی خود رنج می برند.</p> <p>کارملا یک زن خانه دار که در این راهپیمایی شرکت کرده، می گوید: «ما در اینجا برای یک ایده راهپیمایی می کنیم: سوء رفتار با زنان چه از نظر جسمی و چه روانی را خاتمه دهید. زیرا بعنوان یک مادر می خواهم که بچه های ما آزادانه در خیابان رفت و آمد کنند.»</p> <p>آدلایدا یکی دیگر از شرکت کنندگان در این راهپیمایی می گوید: «احکام قضایی اخیر برای زنان کشور ما مطلوب نیست و اکنون زمان آنست که زنان بپاخیزند، مردان و زنان باید شبیه کسانی که به اینجا آمده اند، علیه خشونت بپاخیزند. ما باید وضعیت را تغییر دهیم، ما کشوری بزرگ و متحد هستیم اما چرا باید همچنان سومین کشوری باشیم که نرخ بالای خشونت علیه زنان در جهان را داراست؟»</p> <p>پدرو پابلو کوچینسکی رئیس جمهوری این کشور به اتفاق همسرش در این راهپیمایی شرکت کرد و گفت که آنچه ما در پرو نمی خواهیم خشونت علیه دیگران، بویژه خشونت علیه زنان و کودکان است. </p> <p>روز شنبه همچنین راهپیماهای مشابهی در اعتراض به خشونت علیه زنان در دیگر کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل برگزار شد.</p>