محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اسراییل خواهان گشایش بازیهای المپیک با یک دقیقه سکوت برای قربانیان مونیخ است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسراییل خواهان گشایش بازیهای المپیک با یک دقیقه سکوت برای قربانیان مونیخ است

<p>اسراییل خواهان آغاز مراسم رسمی المپیک های آتی با یک دقیقه سکوت برای ورزشکاران کشته شدۀ اسراییلی در جریان بازیهای المپیک مونیخ در سال ۱۹۷۲ شد.</p> <p>این درخواست دولت اسراییل یک روز پس از آن مطرح می شود که کمیتۀ بین المللی المپیک از برپایی بنای یادبود ورزشکاران کشته شده و یک دقیقه سکوت در محل برگزاری المپیک خبر داده بود.</p> <p>آنیکی اسپیتزر، بیوۀ یکی از ورزشکاران کشته شده در این مراسم گفت: « برای اینکه بالاخره نام یازده ورزشکار اسراییلی کشته شده با صدای بلند در دهکدۀ المپیک شنیده شود و یک دقیقه سکوت به یاد آنها برقرار شود مبارزه کردیم و این نقطۀ اوج این مبارزه بود تا این عزیزان کشته شدۀ ما به عنوان اعضای خانوادۀ بزرگ المپیک برسمیت شناخته شوند.»</p> <p>این در حالیست که روز یکشنبه مراسم یک دقیقه سکوت برای ورزشکاران اسراییلی کشته شده در المپیک مونیخ در حاشیۀ بازیهای المپیک برگزار شد.</p> <p>روز سوم اوت و دو روز پیش از گشایش رسمی بازیهای المپیک ۲۰۱۶، توماس باخ، رئیس کمیتۀ بین المللی المپیک با پرده برداری از بنای یادبود این ورزشکاران کشته شده تاکید کرده بود استقرار این بنا و یک دقیقه سکوت در دهکدۀ المپیک های آتی تکرار خواهد شد. این بنای یادبود شامل یک قطعه سنگ محل برگزاری بازیهای المپیک باستانی در یونان است که در یک فضای شیشه ای محافظت شده قرار گرفته است.</p> <p>روز پنجم سپتامبر ۱۹۷۲ اعضای گروه سپتامبر سیاه با حمله به خوابگاه ورزشکاران اسراییلی و گروگان گرفتن آنها خواهان آزادی زندانیان فلسطینی شدند که در نهایت و با رد این درخواست ۱۱ ورزشکار اسراییلی و پنج نفر از گروگان گیرها کشته شدند.</p> <p>مقامات اسراییلی و بازماندگان قربانیان آن گروگانگیری می گویند تاسیس بنای یادبود در حاشیۀ بازیهای المپیک برای یادآوری آن گروگانگیری به تنهایی کافی نیست. وزیر ورزش اسراییل اظهار امیدواری کرده است که مراسم بازگشایی المپیک ۲۰۲۰ در توکیو با یک دقیقه سکوت برای ۱۱ ورزشکار کشته شدۀ اسراییلی آغاز شود.</p>