محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سازمان ملل معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی را به کینشاسا منتقل کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سازمان ملل معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی را به کینشاسا منتقل کرد

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> بگزارش خبرگزاری اسوشیتیدپرس رییک ماشار، معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی در مناطق مرزی با کشور همسایه در جمهوری دموکراتیک کنگو در خطر بوده و ظاهرا توسط سازمان ملل متحد به کینشاسا منتقل شده است.</p> <p>سازمان ملل متحد درصدد ایجاد توافق صلح پایدار بین نیروهای متخاصم و وفادار به وی و سالوا کییر، رئیس جمهوری سودان جنوبی است.</p> <p>معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی بدنبال درگیری های مرگبار ماه <br /> ژوئیه در جوبا، پایتخت، آن را ترک کرده بود.</p>