عضو گروه اسلامگرای مالی اتهام تخریب بناهای تاریخی تیمبوکتو را پذیرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عضو گروه اسلامگرای مالی اتهام تخریب بناهای تاریخی تیمبوکتو را پذیرفت

<p>اولین جلسه محاکمه عضو گروه شبه نظامی اسلامگرای مالی در دادگاه کیفری بین المللی به اتهام از بین بردن میراث فرهنگی در حمله سال ۲۰۱۲ به تیمبوکتو روز دوشنبه آغاز شد. </p> <p>احمد مهدی فاقی در اولین جلسه از دادگاهی که یک هفته به طول خواهد انجامید، اتهام تخریب بناهای تاریخی را پذیرفت و ضمن ابراز پشیمانی از مردم مالی طلب بخشش کرد.</p> <p>این نخستین بار در تاریخ است که در دیوان بین اللملی کیفری، فردی به اتهام تخریب بناهای تاریخی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه می شود.</p> <p>این شبه نظامی عضو گروه اسلامگرای انصارالدین، متهم است که در این حمله ۹ زیارتگاه و یک مسجد را در شهر تیمبوکتو در مالی تخریب کرده است.</p> <p>شهر تیمبوکتو که در فاصله قرن ۱۳ تا ۱۷ میلادی به عنوان یکی از مراکز آموزش اسلامی محسوب می شود در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.</p> <p>بازسازی آرامگاه های از بین رفته در حمله اسلامگرایان افراطی با استفاده از تکنیک های سنتی از سال گذشته آغاز شده است.</p>