خشکسالی محصول زیتون در کرواسی را از بین برده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خشکسالی محصول زیتون در کرواسی را از بین برده است

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>خشکسالی در کرواسی منجر به از بین رفتن محصول زیتون در مناطقی از این کشور شده است. در دو ماه گذشته میزان بارش تنها ۱۵ لیتر متر مکعب بوده و این مقدار برای آبیاری باغات زیتون و نجات محصول باغداران ناکافی گزارش می شود.</p> <p>به گفتۀ یکی از باغداران منطقۀ وودنیان، پیش بینی های هواشناسی از ادامۀ خشکسالی و نباریدن باران خبر می دهد. این باغدار می گوید: «این ماه هم باران نخواهد بارید و دیگر امیدی به نجات محصولات ما نیست. وقتی این زیتون ها به خاطر بی آبی پلاسیده بشوند همۀ آنها به زمین می ریزند و دیگر به درد نمی خورند. این اتفاق در بخش های زیادی از باغها افتاده است.»</p> <p>خرید و انتقال آب به این باغها برای آبیاری درختان زیتون نیز بسیار قیمت بالایی دارد و بسیاری از باغدارها امکان پرداخت رقم مورد نیاز برای درخت های خود را ندارند.</p>