محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض زنان فرانسوی به اختلاف دستمزدها برای زنان و مردان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض زنان فرانسوی به اختلاف دستمزدها برای زنان و مردان

<p>گروهی از فمنیستهای فرانسوی از همه زنان این کشور خواستند که در اعتراض به تبعیض در دستمزدها برای زنان، راس ساعت ۴:۳۴ بعدازظهر روز دوشنبه از کار دست بکشند. سازمان دهندگان این اعتراض می گویند که اختلاف دستمزد بین زنان و مردان برای کار مشابه، معادل کل درآمدی است که فردی از راس ساعت ۴:۳۴ روز هفتم نوامبر تا پایان سال میلادی، یعنی حدود دو ماه کسب می کند.</p> <p>حدود صد نفر از معترضان در میدان ریپوبلیک پاریس تجمع کردند.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Women in France leave work at 4:34pm today to protests the gender pay gap. <a href="https://twitter.com/hashtag/7novembre16h34?src=hash">#7novembre16h34</a> <a href="https://t.co/WHKFInx8XY">pic.twitter.com/WHKFInx8XY</a></p>— Global NuitDebout (@GlobalDebout) <a href="https://twitter.com/GlobalDebout/status/795667405657829377">November 7, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p>وزیر حقوق زنان فرانسه گفته است با این که عجیب به نظر می رسد یک مقام دولتی از اعتصاب حمایت کند، او حامی این جنبش اعتراضی زنان است.</p> <p>کشور فرانسه از نظر اختلاف درآمد بین زنان و مردان در <a href="http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf">رده هفدهم</a> بهترین کشورها قرار دارد. ایسلند در رتبه اول است.</p>