محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درگیری در جلسه پارلمان شیلی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری در جلسه پارلمان شیلی

<p>جلسه بررسی پیش نویس قانونی درباره دستمزد کارمندان دولت در جلسه پارلمان شیلی با درگیری میان نیروهای امنیتی و حاضران در جلسه پارلمان همراه شد.</p> <p>نیروهای امنیتی شماری از کارمندان دولت را که برای تماشای جلسه پارلمان در صحن پارلمان حضور داشتند به زور از جلسه خارج کرد.</p> <p>پس از این که این افراد با سر و صدا مانع ادامه جلسه شدند، رئیس پارلمان از نیروهای پلیس خواست که آنها را به بیرون صحن پارلمان ببرند.</p> <p>رئیس یکی از اتحادیه های کارگری در میان معترضان حضور داشت.</p>