محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه واکنش‌ها به فاجعه سمنان: قطار به صورت دستی راه افتاده بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Jafari
ادامه واکنش‌ها به فاجعه سمنان: قطار به صورت دستی راه افتاده بود