کلاف سردرگم پروندۀ 'اخاذی و دزدی ادبی' دو خواننده فرانسوی و روس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کلاف سردرگم پروندۀ 'اخاذی و دزدی ادبی' دو خواننده فرانسوی و روس

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> دیدیر ماروانی، خواننده فرانسوی و بینانگذار گروه پاپ اسپیس، به هنگام ملاقات با فیلیپ کیرکوروف، خواننده روس در بانکی در مسکو با یوروش پلیس دستگیر شد. </p> <p>آقای ماروانی که می گوید خوانندۀ روس یکی از آهنگ های او را کپی کرده است در زمان دستگیری اش مظنون به اخاذی یک میلیون دلار بود.</p> <p>وی که بلافاصله آزاد شد می گوید بخاطر وعده خواننده روس به پرداخت خسارت در مسکو و بانک حاضر شده بود، ادعایی که طرف روس آن را رد می کند.</p>