خبری خوش برای مریخ؛ کشفیات تازه در راه است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خبری خوش برای مریخ؛ کشفیات تازه در راه است

<p>مدارگرد جدید سازمان فضایی اروپا، «اکسومارس» برای نخستین بار با <a href="http://www.space.com/34843-exomars-cassis-first-mars-photos.html">آزمایش جعبه ابزارش در مدار</a>، قابلیت آن را برای تحقیقات بعدی آزمود. </p> <p>مدارگرد ردیاب گاز اگزومارس، محصول مشترک سازمان فضایی اروپا و سازمان فضایی روسکاسموس روسیه ۱۹ اکتبر به مریخ رسید. اگزومارس مدار بیضوی مریخ را که به طول ۹۸هزار کیلومتر و در ارتفاع ۲۳۰ تا ۳۱۰ کیلومتری، به دور این سیاره قرار گرفته هر ۴.۲ روز یکبار طی می کند.</p> <br /> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="tl" dir="ltr">Networking at the <a href="https://twitter.com/hashtag/RedPlanet?src=hash">#RedPlanet</a>! <span class="caps">ESA</span>'s <a href="https://twitter.com/ESA_TGO"><code>ESA_TGO</a> aces data relay test w/NASA&#39;s <a href="https://twitter.com/MarsRovers"></code>MarsRovers</a> & <a href="https://twitter.com/MarsCuriosity"><code>MarsCuriosity</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/datarelay?src=hash">#datarelay</a> <a href="https://t.co/78jSt3YSHq">https://t.co/78jSt3YSHq</a> <a href="https://t.co/53wgrm5YLv">pic.twitter.com/53wgrm5YLv</a></p>&mdash; ESA Operations (</code>esaoperations) <a href="https://twitter.com/esaoperations/status/803892294474731520">November 30, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <p>اگزومارس طی روزهای ۲۰ تا ۲۸ نوامبر و برای نخستین بار پس از رسیدن به مقصد، طی دو مدارگردی چهار ابزار علمی آزموده و اندازه گیری های مهمی انجام داده است. </p> <p>هدف اصلی اگزومارس بررسی دقیقتر وجود گازهای کمیاب از جمله متان، بخار آب، اکسید نیتروژن و استیلین در فضاست که تا حد زیادی توسط میکروب ها تولید می شود و کمتر از یک درصد حجم جو را تشکیل می دهند.</p> <br /> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Mars?src=hash">#Mars</a> labyrinth – Was there a former ocean within Utopia Planitia? Space Science Image of the week: <a href="https://t.co/dTBlWniSnQ">https://t.co/dTBlWniSnQ</a> <a href="https://t.co/sjLyuIO1ZO">pic.twitter.com/sjLyuIO1ZO</a></p>— <span class="caps">ESA</span> Science (@esascience) <a href="https://twitter.com/esascience/status/803202371362897920">November 28, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <p>نتیجه آزمایش ها نشان داد که دو ابزار تخصیص یافته برای انجام این کار مهم می توانند طیف بسیار حساسی را از جو بگیرند. اندازه گیری های تکمیلی صورت گرفته توسط فرند، ردیاب نوترون جریان نوترون ها را بر سطح سیاره خواهد سنجید.</p> <br /> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">We're looking forward to testing our <a href="https://twitter.com/ESA_TGO"><code>ESA_TGO</a>&#39;s science instruments in <a href="https://twitter.com/hashtag/Mars?src=hash">#Mars</a> orbit next week! Full story: <a href="https://t.co/1WQODYkXY8">https://t.co/1WQODYkXY8</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ExoMars?src=hash">#ExoMars</a> <a href="https://t.co/3xfwoKIFAl">pic.twitter.com/3xfwoKIFAl</a></p>&mdash; </code>ESA_ExoMars (@ESA_ExoMars) <a href="https://twitter.com/ESA_ExoMars/status/799554632934715392">November 18, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <p>این ابزارها در زمان های متفاوت و طی کاووش بر روی مریخ می توانند کار کنند. این ابزارها افزایش میزان ردیابی نوترن ها را همزمان با نزدیک شدن به مریخ نشان داده است. </p> <p>قابلیت های متفاوت سیستم تصویربرداری رنگی و چند بعدی از سطح هم با تعدادی تصویر نشان داده شده است.</p> <br /> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ICYMI?src=hash">#ICYMI</a> earlier… my first test images & data from Mars orbit! All instruments did a great job! Full story: <a href="https://t.co/UAvqRV0Xoj">https://t.co/UAvqRV0Xoj</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ExoMars?src=hash">#ExoMars</a> <a href="https://t.co/QPmgWZy0wa">pic.twitter.com/QPmgWZy0wa</a></p>— ExoMars orbiter (@ESA_TGO) <a href="https://twitter.com/ESA_TGO/status/803630447347531776">November 29, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br />