محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برف و یخبندان در کشورهای اروپای شرقی و شمال این قاره

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برف و یخبندان در کشورهای اروپای شرقی و شمال این قاره

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>کاهش دمای هوا و برودت در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که در پی آغاز طوفانی به نام «اکسل» آغاز شده، بارش برف شدید را بهمراه داشته است.</p> <a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/gp/euronews/6hD31Q" title="Snow storms strike Europe"><img src="https://c1.staticflickr.com/1/322/31742901120_035f99aba7_z.jpg" width="640" height="427" alt="Snow storms strike Europe"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script> <p>برف و یخبندان ناشی از کاهش دمای هوا در جمهوری چک مانع از تردد آسان وسائط نقلیه شده و در بسیاری از مناطق این کشور ارتفاع برف ۵۰ سانتی متر گزارش می شود.</p> <p>در مجارستان نیز بویژه در شمال این کشور جاده ها در زیر برف شدید پنهان شده اند و حمل و نقل دشوار است. دریاچه ها و رودخانه های این منطقه یخ زده و کشتیرانی را به روی رودخانۀ تیسزا متوقف کرده است.</p>