محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجمع جهانی اقتصاد آماده پذیرایی از رهبران اقتصادی و سیاسی می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجمع جهانی اقتصاد آماده پذیرایی از رهبران اقتصادی و سیاسی می شود

<p>مجمع جهانی اقتصاد در داووس واقع در رشته کوه های آلپ سوئیس خود را آماده پذیرایی از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان می کند.</p> <p>تغییرات آب و هوایی، مهاجرت، امنیت بین المللی و دسترسی به ذخایر و منابع انرژی از جمله موضوعاتی هستند که طی روزهای آینده در چهل و هفتمین مجمع جهانی اقتصاد مورد بحث قرار خواهد گرفت. رشد پوپولیسم (عوامگرایی) و چشم انداز سیاسی مبهم در آمریکا و اروپا بر مباحث مطرح در این مجمع سایه افکنده است.</p> <p>کلاوس شواب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد در این باره گفت: «باید حرف های پوپولیستها را شنید. طی چند جلسه به بحث و نظر در این باره پرداخته ایم. ما اینجا نمایندگان احزاب پوپولیست را داریم که همراه ما هستند. باید این موضوع را جدی گرفت. اما تاکید می کنم که نباید فقط این حرفها را شنید بلکه باید مسئول و پاسخگو هم بود.»</p> <p>رهبران آمریکا، بریتانیا، چین و دبیر کل سازمان ملل از جمله شخصیتهای سیاسی حاضر در این مجمع هستند. در حوزه اقتصادی هم مدیران عامل شرکتهای معظم نفتی، مالی، خدمات دیجیتال در مجمع جهانی اقتصاد که از هفدهم تا بیستم ژانویه در جریان است حضور خواهند داشت.</p>