تصاویر نادر از نورافشانی عروس دریایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
تصاویر نادر از نورافشانی عروس دریایی

<p><a href="http://www.noaa.gov/">اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا</a> این تصاویر را در جریان تحقیقات علمی در اعماق اقیانوس ضبط کرده است.</p> <p>نورافشانی عروس دریایی می تواند امکان دید را تا عمق سه هزار متری زیر آب فراهم کند.</p> <p>این تصاویر در طول یک سفر علمی در ۲۱ فوریه در شمال ساموئای آمریکا گرفته شده است.</p>