محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نکات برجسته مناظره تلویزیونی لوپن و مکرون همزمان با پخش زندۀ آن در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نکات برجسته مناظره تلویزیونی لوپن و مکرون همزمان با پخش زندۀ آن در فرانسه

<p>مناظره بین مارین لوپن از حزب جبهه ملی و امانوئل مکرون نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را بصورت مستقیم دنبال کنید</p> <p>مبارزه با معضل بیکاری، مقابله با تروریسم و افزایش امنیت مردم، بهبود اوضاع اقتصادی، نقش فرانسه در اروپا و پاسخ مناسب به بحران پناهجویان و روند مهاجرت موضوعات اصلی مناظره مارین لوپن و امانوئل مکرون بوده است.</p> <p>دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هفتم ماه مه برگزار می شود</p> <p><iframe src="//embed.scribblelive.com/Embed/v7.aspx?Id=2567504&ThemeId=19714" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>