محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نخستین انتصاب های رییس جمهور جدید فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین انتصاب های رییس جمهور جدید فرانسه