حذف پیام خاتمی از تلگرام با دستور دادستانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حذف پیام خاتمی از تلگرام با دستور دادستانی