محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برخورد خودرو با رهگذران در نیویورک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برخورد خودرو با رهگذران در نیویورک