محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جان کری: برای تاثیرگذاری بر دولت ترامپ زبان روسی بیاموزید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جان کری: برای تاثیرگذاری بر دولت ترامپ زبان روسی بیاموزید