شهردار پاریس خواستار ممنوعیت جشنواره فمنیست های سیاهپوست

Access to the comments نظرها
نگارش از محمد جواد شفیعی
شهردار پاریس خواستار ممنوعیت جشنواره فمنیست های سیاهپوست