پوتین درباره شام معروف با فلین؛ چندان با او صحبت نکردم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پوتین درباره شام معروف با فلین؛ چندان با او صحبت نکردم