محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کودکان اعضای سودانی داعش در لیبی به کشورشان بازمی گردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کودکان اعضای سودانی داعش در لیبی به کشورشان بازمی گردند

<p>فرزندان اعضای سودانی گروه داعش که در لیبی می جنگیدند، نزد بستگان خود در سودان بازگردانده می شوند.</p> <p>عباس معاتز، رهبر جامعه سودانی ها در لیبی: «با رضایت مادرانشان و بستگان آنها در سودان، این کودکان به سودان باز می گردند تا با خانواده باشند تا زمانی که به مادرهایشان هم اجازه بازگردانده می شوند.»</p> <p>از سال ۲۰۱۵ این کودکان که از ده ماه تا ۹ سال سن دارند با والدین خود که برای گروه داعش مبارزه می کردند در شهر سرت لیبی مستقر بودند. </p> <p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Rescued children of Sudanese <span class="caps">ISIS</span> members in Libya return home. <a href="https://twitter.com/hashtag/NRTnews?src=hash">#NRTnews</a><a href="https://t.co/4ZRxNSpi1K">https://t.co/4ZRxNSpi1K</a> <a href="https://t.co/TVd6Bm34ag">pic.twitter.com/TVd6Bm34ag</a></p>— <span class="caps">NRT</span> English (@NRT_English) <a href="https://twitter.com/NRT_English/status/876037201506729985">June 17, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>شهر <a href="http://fa.euronews.com/2016/12/09/libya-what-next-after-isil-s-defeat-in-sirte">سرت</a> از مهمترین پایگاه های داعش خارج از خاورمیانه بود که که از کشورهای همسایه نیرو جذب می کرد.</p> <p>سال گذشته نیروهای لیبی با پشتیبانی هواپیماهای آمریکا در نبردی هفت ماهه موفق به <a href="http://fa.euronews.com/2016/12/07/libyan-forces-clear-isil-out-of-sirte">پاکسازی</a> این شهر شدند. و این کودکان که احتمالا یک و یا هر دو والدین خود را از دست داده اند به شهر مصراته منتقل شدند.</p>