محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان فرانسه توسط متحدان امانوئل ماکرون

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان فرانسه توسط متحدان امانوئل ماکرون