روحانی: باید اقتصاد را از دولت به مردم واگذار کنیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روحانی: باید اقتصاد را از دولت به مردم واگذار کنیم

<p>رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اول تیرماه به مناسبت روز ملی اصناف، در جمعی از فعالان اقتصادی از تصدی دولت بر اقتصاد کشور انتقاد کرد و خواهان واگذاری آن به مردم و تقویت بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی شد.</p> <p>آقای روحانی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری های گسترده پروژه های اقتصادی به بخش دولتی در دولت قبلی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست.»</p> <p>رئیس جمهور با بیان این نکته که واگذاری های دولت قبل طبق آمار حداکثر ۱۳ درصد بوده است، به ضعف بخش خصوصی اشاره کرد و به ذکر نمونه ای پرداخت: «در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.»</p> <p>حسن روحانی همچنین به نبود امنیت در اقتصاد اشاره کرد و لازمه اقتصاد موفق را اصل رقابت و ثبات مشتری و بازار مشترک دانست و گفت کسی جرات رقابت با اقتصادی را ندارد که دولتی است و هم تفنگ، هم رسانه و همه چیزهای دیگر را در اختیار دارد.</p> <p>رئیس جمهور ضمن دعوت از همه برای ایجاد امنیت واقعی برای جامعه و اقتصاد گفت امنیت تنها با داعش به خطر نمی‌افتد، بلکه دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌توانند روزانه با وضع آیین نامه ها و برهم زدن آرامش بازار، امنیت را بر هم بزنند و یا متقابلا می توانند امنیت را تقویت کنند.</p>