محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اقامه نماز با بیکینی در ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقامه نماز با بیکینی در ترکیه

<p>در شبکه های اجتماعی فیلمهای متعددی از اقامه نماز بدون حجاب متداول زنان منتشر شده است اما این بار انتشار ویدیوی یک زن که در سواحل ترکیه نماز می خواند با واکنشهای گسترده خصوصا در کشورهای مسلمان جهان مواجه شده است. </p> <p>این زن که نه ملیت و نه هویتش مشخص شده است در حالی که حجاب و پوشش متداول زنان مسلمان را بر تن ندارد در یک ساحل عمومی با بیکینی نماز می خواند. </p> <p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Charlottesville?src=hash">#Charlottesville</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/saturdaymorning?src=hash">#saturdaymorning</a> Nazi University of Virginia<br /> <span class="caps">WOMAN</span> <span class="caps">PRAYING</span> <span class="caps">WITH</span> <span class="caps">BIKINI</span> <span class="caps">SHOCKS</span> <span class="caps">MOSLIMS</span><a href="https://t.co/f1egQkgoNM">https://t.co/f1egQkgoNM</a></p>— World News (@worldnewse) <a href="https://twitter.com/worldnewse/status/896320619469565952">12 août 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8flJP-svMqk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IQ06hg0H8lI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> <p>ویدوهای دیگری هم با موضوع نماز بدون پوششهای مرسوم روی شبکه های اجتماعی منتشر شده است که با انتقاد فراوان افراط گرایان مذهبی در سراسر جهان عرب و مسلمان مواجه شده است. از جمله ویدیویی از مردی که با تی شرت و مایو نماز می خواند و مهر او موجهای دریا هستند. این ویدیو در الجزایر ضبط و منتشر شده است. </p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/exxPSqfaGJI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/R-o0fjJZXGg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>