محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بریژیت ماکرون: نقش همسر رییس جمهوری فرانسه بزودی روشن می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بریژیت ماکرون: نقش همسر رییس جمهوری فرانسه بزودی روشن می شود

<p>روشن نبودن نقش همسر رییس جمهوری فرانسه و واضح نبودن جایگاه وی در الیزه سوژه داغ روزهای اخیر رسانه های فرانسوی بوده است.</p> <p>بریژیت ماکرون، همسر رییس جمهوری فرانسه برای اولین بار از زمان پیروزی امانوئل ماکرون در انتخابات سکوت خود را شکست و با مجله «ال» چاپ پاریس مصاحبه کرد. </p> <p>وی در این مصاحبه اطمینان داده حقوق و دستمزدی دریافت نمی کند و تصریح کرد به زودی انتشار یک منشور به وضوح وظایف وی بعنوان همسر رییس جمهوری، امکانات در اختیار او، قرارها و تعهدات وی را مشخص خواهد کرد. </p> <p>اخیرا ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان با امضای طوماری با طرح امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای اعطای رسمی عنوان «بانوی اول» به همسرش مخالفت کرده بودند.</p>