محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنگ یمن؛ عکسهایی که عربستان نمی خواهد دیده شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنگ یمن؛ عکسهایی که عربستان نمی خواهد دیده شوند

<p>دخالت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ داخلی یمن تاکنون ۸۴۰۰ کشته و ۴۸ هزار مجروح بر جای گذاشته است. این رقم تنها سهم عربستان در این جنگ بوده است. اما، جنگ داخلی در یمن در مجموع تاکنون جان بیش از ده هزار نفر را گرفته و موجی از قحطی و بیماری وبا را نیز در این کشور به دنبال داشته است. یمن حتی پیش از جنگ داخلی یکی از فقیرترین کشورهای عربی محسوب می شد.</p> <p>دخالت نظامی ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن چند ماه پس از تصرف صنعا، پایتخت این کشور توسط نیروهای حوثی آغاز شد. در روزهای گذشته نشانه هایی از شکاف در ائتلاف نیروهای حوثی با هواداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن که در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت، پدیدار شده است. </p> <p>بیماری وبا در این کشور تاکنون جان حدود دو هزار نفر را گرفته است.</p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-19T192707Z406629046RC1C7ED8DD60RTRMADP3YEMEN-HEALTH.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-04T105236Z1153796375RC14934283F0RTRMADP3YEMEN-SECURITY.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-23T103448Z1219770379RC11C25976C0RTRMADP3YEMEN-SECURITY.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-23T105116Z1387550447RC1EC0C060B0RTRMADP3YEMEN-SECURITY.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-26T125443Z1151051904RC1F0EAB4000RTRMADP3YEMEN-SECURITY-STRIKE.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-25T073628Z1060611892RC1B8E413840RTRMADP3YEMEN-SECURITY.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-25T073629Z1046832539RC1432396380RTRMADP3YEMEN-SECURITY.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-DIVqlHCXYAESv7q.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-30T071745Z482927743RC154740CC80RTRMADP3YEMEN-SECURITY-ATTACK.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-26T145523Z7385720RC18D03A8800RTRMADP3YEMEN-SECURITY-STRIKE.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-26T154157Z1586737249RC14F8240820RTRMADP3YEMEN-SECURITY-AIRSTRIKE.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-26T154220Z1650807841RC13A0A61210RTRMADP3YEMEN-SECURITY-AIRSTRIKE.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-DHvKCOlXkAA3ceX.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-2017-08-30T064954Z2064102803RC1D4D041100RTRMADP3YEMEN-SECURITY-ATTACK.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://static.euronews.com/articles/38/59/385983/600x400_bonus-DIjvseHWsAA3Odf.jpg" alt="" /></p>