محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احتمال خودکشی دو نفر و افزایش نگرانی‌ها از رواج چالش نهنگ آبی در ایران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
احتمال خودکشی دو نفر و افزایش نگرانی‌ها از رواج چالش نهنگ آبی در ایران