محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جانور عجیبی که طوفان هاروی به ساحل تگزاس آورد چیست؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جانور عجیبی که طوفان هاروی به ساحل تگزاس آورد چیست؟