محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یونکر: هرگز در کمیسیون اروپا فردی را به دلیل حجاب از شغل محروم نمی کنم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونکر: هرگز در کمیسیون اروپا فردی را به دلیل حجاب از شغل محروم نمی کنم