محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات در اعتراض به اصلاح قانون کار در بسیاری از شهرهای فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تظاهرات در اعتراض به اصلاح قانون کار در بسیاری از شهرهای فرانسه