استقبال کردستان ایران از همه پرسی در اقلیم کردستان عراق

Access to the comments نظرها
نگارش از محمد جواد شفیعی
استقبال کردستان ایران از همه پرسی در اقلیم کردستان عراق

<p>عصر و شب دوشنبه کردهای ساکن استان کردستان و برخی شهرها در آذربایجان غربی در استقبال از همه پرسی اقلیم کردستان عراق به جشن و پایکوبی پرداختند. </p> <p>عکس ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهند که کردهای ایران در مجموع رویکرد مثبتی به همه پرسی روز دوشنبه اقلیم کردستان برای استقلال داشته اند.</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fa" dir="rtl">تصاویر میگه امروز عصر در سنندج، بانه و مریوان غوغایی به پا بود. شادمانی مردم از برگزاری <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85?src=hash">#رفراندوم</a> تاریخی در <a href="https://twitter.com/hashtag/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?src=hash">#کردستان</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Kurdistan?src=hash">#Kurdistan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Referendum?src=hash">#Referendum</a> <a href="https://t.co/r0Qh0aksyP">pic.twitter.com/r0Qh0aksyP</a></p>— amir ebtehaj (@amirebtehaj) <a href="https://twitter.com/amirebtehaj/status/912351630594592768">September 25, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>ویدئوهای منتشر شده حاکی از حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف استان کردستان است اما به نظر می رسد این نیروها واکنش ویژه ای نسبت به حضور مردم در خیابان و جشن و پایکوبی آنها بطورعمومی نداشته اند و تنها نظاره گر بوده اند.</p> <p>شهرهای سنندج، بانه، سقز، مریوان و مهاباد از جمله شهرهایی بودند که عکس ها و ویدئوهای ارسالی روی شبکه های اجتماعی از جشن و پایکوبی مردم این شهرها در استقبال از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق حکایت داشت.</p> <p><blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Thousands of Kurds in <a href="https://twitter.com/hashtag/Rojhelat?src=hash">#Rojhelat</a> defy <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash">#Iran</a> and supports <a href="https://twitter.com/hashtag/Bashur?src=hash">#Bashur</a> Independence referendum. <a href="https://twitter.com/hashtag/Twitterkurds?src=hash">#Twitterkurds</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Kurdistan?src=hash">#Kurdistan</a> <a href="https://t.co/kLu5riJFRW">pic.twitter.com/kLu5riJFRW</a></p>— <span class="caps">PDKI</span> (@PDKIenglish) <a href="https://twitter.com/PDKIenglish/status/912347512492711936">September 25, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>در برخی از این ویدئوها شعارهای مردم در حمایت از استقلال اقلیم کردستان عراق به گوش می رسد.</p> <p><blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Kurdish flag raised in Sanandaj, eastern <a href="https://twitter.com/hashtag/Kurdistan?src=hash">#Kurdistan</a> in support of independence referendum. <a href="https://twitter.com/hashtag/TwitterKurds?src=hash">#TwitterKurds</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Rojhelat?src=hash">#Rojhelat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bashur?src=hash">#Bashur</a> <a href="https://t.co/D3uNx1xATo">pic.twitter.com/D3uNx1xATo</a></p>— <span class="caps">PDKI</span> (@PDKIenglish) <a href="https://twitter.com/PDKIenglish/status/912397244808224770">September 25, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>دوشنبه شب در سنندج نیز مردم در خیابان ها حضور یافتند و به حمایت از استقلال اقلیم کردستان عراق شعار دادند.<br /> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Its what <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash">#Iran</a> regime afraid of! <a href="https://twitter.com/hashtag/Sanandaj?src=hash">#Sanandaj</a> (Kurdish province) citizens after <a href="https://twitter.com/hashtag/KurdistanReferendum?src=hash">#KurdistanReferendum</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Rojhelat?src=hash">#Rojhelat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Erbil?src=hash">#Erbil</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Kurdish?src=hash">#Kurdish</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KurdistanVotes?src=hash">#KurdistanVotes</a> <a href="https://t.co/BkovWkLkiw">pic.twitter.com/BkovWkLkiw</a></p>— Trouska.Sadeghi (@TruTawar) <a href="https://twitter.com/TruTawar/status/912593752463745024">September 26, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>در مهاباد نیز کردهای این شهر با تجمع و بالا بردن پرچم کردستان در حمایت از همه پرسی استقلال کردستان عراق شعار دادند.</p> <p><blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Kurds in the streets of Mahabad sing the Kurdish Anthem and fly the flag of <a href="https://twitter.com/hashtag/Rojhelat?src=hash">#Rojhelat</a> / <a href="https://twitter.com/hashtag/Kurdistan?src=hash">#Kurdistan</a> and celebrate <a href="https://twitter.com/hashtag/KurdistanReferendum?src=hash">#KurdistanReferendum</a> <a href="https://t.co/3vYLACb2gj">pic.twitter.com/3vYLACb2gj</a></p>— Rising Sun (@RojhelatRising) <a href="https://twitter.com/RojhelatRising/status/912369438267240448">September 25, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>با اینکه فعالان ایرانی شبکه های اجتماعی بطور عام توجه خاصی به جشن و پایکوبی کردها در شهرهای بخش غربی ایران نداشتند اما فعالان مدنی کرد عکس ها و ویدئوهای حضور مردم در خیابان را منتشر کردند. </p> <p>شبکه های اجتماعی محل رویارویی دو دیدگاه در ارتباط با جشن و شادی مردم کردستان ایران بود. گروهی از شادی و حمایت کردهای ایران از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان اظهار نگرانی کرده اند و این جشن ها را نشان از عمیق تر شدن شکاف در جامعه ایران می دانند و برخی با حمایت از آن این شادی ها را حاصل دهها سال تبعیض و به حاشیه راندن اقوام ایران بویژه کردها دانسته اند.</p> <p>عبدالله رمضانزاده استاندار پیشین کردستان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در توئیتی حمایت کردهای ایران از رفراندوم اقلیم کردستان عراق را طبیعی ارزیابی کرده که هیچ ضرری برای ایران ندارد.</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fa" dir="rtl">حمایت کردهای ایران از رفراندم کردستان عراق طبیعی است وهیچ ضرری برای منافع ملی ندارد کردها همیشه مرزدار ایران و در راه تمامیت ارضی آن میجنگند</p>— AbdollahRamezanzadeh (@abdollahram) <a href="https://twitter.com/abdollahram/status/912280153077829632">September 25, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>در مقابل توئیت عبدالله رمضانزاده با واکنش فعالان مدنی کرد نیز مواجه شده است که گفته اند این تجمع ها در زمانی استانداری شما با سرکوب مواجه می شده است.<br /> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fa" dir="rtl">رفراندم باشوور کردستان و واکنش روژهلات اصولا به گفتار اصلاح‌طلبانه شما ارتباطی ندارد. مشابه این تجمع‌ها در زمان استانداری شما سرکوب می‌شدند. <a href="https://t.co/N1vEWCv7iR">https://t.co/N1vEWCv7iR</a></p>— Kaveh Ghoreishi (@KavehGhoreishi) <a href="https://twitter.com/KavehGhoreishi/status/912395881701347329">September 25, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>برخی از فعالان شبکه های اجتماعی نیز خواستار کاهش انواع تبعیض هایی شده اند که بر کردهای ایران اعمال می شود تا رضایت مناطق کردنشین ایران جلب شود. </p> <p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fa" dir="rtl">کاش دولت ایران چنان در کاهش انواع تبعیض و بهبود شرایط زندگی شهروندان کرد اش جدی و کامیاب شود که کردهای ایران راضی‌ترین کردهای منطقه شوند</p>— محمدرضا جلائی‌پور (@MJalaeipour) <a href="https://twitter.com/MJalaeipour/status/912391744397901830">September 25, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>نگاهی گذرا به شبکه های اجتماعی از روز برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق تا روز سه شنبه نشان می دهد که بحث درباره جشن و خوشحالی کردهای ایران اکثرا با سکوت و در برخی موارد با نگرانی بیان شده است. مهمترین نگرانی قابل مشاهده در نوشته های برخی فعالان این شبکه ها از تاثیر همه پرسی کردستان عراق در افزایش مطالبات کردهای ایران حکایت دارد. بیشتر این افراد نگران بحث یکپارچگی ایران بوده اند.</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fa" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?src=hash">#کردستان</a> پاره تن <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash">#ایران</a> و کردها از اصیل ترین اقوام ایرانند. شادی کردهای ایرانی نافی <a href="https://twitter.com/hashtag/%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88%D8%B7%D9%86?src=hash">#یکپارچگی_وطن</a> نیست و ایران، بدون کردستان، ایران نیست.</p>— Hamed Shojaie (@HamedShojaie) <a href="https://twitter.com/HamedShojaie/status/912365650512838656">September 25, 2017</a></blockquote><br /> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>از نظر تاریخی رویای تشکیل کشور کردستان بیش از یک قرن سابقه دارد و همه پرسی غیر الزام آور استقلال اقلیم کردستان عراق برای کردها در ایران، ترکیه و سوریه شاید به نوعی یادآور مطالبه تاریخی و مبارزات طولانی کردها در این منطقه باشد.</p>